Energetické úspory i snížení emisí, investice Třineckých železáren přesáhnou miliardu

12. 2. 2024 | Aktivity členů, Novinky

Investice s maximálním využitím automatizace, snižování emisí CO2 a úspory energií charakterizují rok 2024 v Třineckých železárnách. Firma letos plánuje proinvestovat částku přesahující 1,5 miliardy korun.

„Důležitým mezníkem v procesu transformace hutní prvovýroby bude dokončení veškeré dokumentace potřebné pro zahájení přípravných prací projektu dekarbonizace výroby oceli, který bude do roku 2030 završen výstavbou nové elektrické obloukové pece,“ říká generální ředitel Třineckých železáren (TŽ) Roman Heide. Nová technologie nahradí polovinu stávající výroby oceli přes vysoké pece a kyslíkovou konvertorovou ocelárnu.

Zlepšení vlastností kolejnic

Největší strategická investiční akce letošního roku se dotkne výroby třineckých kolejnic. Nová technologie jejich tepelného zpracování s předpokládanými náklady zhruba 900 milionů korun vyvrcholí na podzim, spuštěna bude v listopadu. Zařízení zvýší užitné vlastnosti širokopatních kolejnic.

„Umožní rozšířit výrobkové portfolio a nabídnout výrobek s delší životností. Zařízení, které vyvinuli naši technologové, spočívá na principu intenzivního ochlazování vybraných částí kolejnice pomocí vzduchu,“ upřesňuje technický ředitel Henryk Huczala.

S transformací výroby s cílem snížení uhlíkové stopy souvisí i připravovaná stavba železorudné briketační linky. Podstatou technologie je proces výroby vysokopecní vsázky studenou cestou. U tohoto projektu se huť uchází o dotaci z Modernizačního fondu. Zprovozněná by měla být do konce roku 2027. Díky instalaci dojde ke snížení emisí CO2 až o 70 000 tun ročně.

Energetické úspory

Další významná investiční akce přinese úsporu paliva a elektrické energie. Modernizace předehřevu médií ohřívačů větrů vysoké pece č. 4 zajistí účinnější využití odpadního tepla spalin. Náklady přesahující 260 milionů korun firmě pomůže pokrýt dotace ve výši 110 milionů korun.

„Teplo odcházejících spalin využijeme navýšením teploty předehřívaných médií. V případě vzduchu a vysokopecního plynu to bude na minimálně +165 °C, teplotu horkého větru navýšíme o minimálně 48 °C. Snížíme tak výrobu vysokopecního plynu o zhruba 30 milionů m3/rok, což přinese úsporu bezmála 19 000 tun emisí CO2 ročně,“ vysvětlil investiční ředitel Daniel Heczko.

Úsporu spotřeby zemního plynu zase přinese investice do výměny hořákových systémů na několika ohřevových stanovištích provozu výroba železa a oceli. Nově zde Třinecké železárny zavedou koksárenský plyn. Investice přesáhne 200 milionů korun. Firma dle principů cirkulární ekonomiky využívá k opětovnému zpracování veškeré hutní plyny (vysokopecní, konvertorový i koksárenský) na řadě provozů dlouhodobě.

Zdroj: Třinecké železárny

Novinky