11. - 14. listopadu 2024

Zkoumejte dynamiku propojení při obchodování s uhlím. CeCo Events, nezávislá společnost pro pořádání akcí, jako přední konference v oboru, každoročně na Global Carbon Congress shromažďuje vlivné osoby s rozhodovacími pravomocemi, které určují trajektorii tohoto odvětví. Tato platforma slouží jako ústřední centrum pro navazování kontaktů, výměnu znalostí a určování směru budoucnosti odvětví.