Globální produkce surové oceli za rok 2019 se oproti roku 2018 zvýšila o 3,4 %.

29. 1. 2020 | Aktualita

Globální produkce surové oceli za rok 2019 dosáhla 1 869,9 milionu tun, což je o 3,4 % více než v roce 2018. Výroba surové oceli se však v roce 2019 snížila ve všech regionech s výjimkou Asie a Středního východu.

Asie vyprodukovala v roce 2019 1 341,6 milionu tun surové oceli, což představuje nárůst o 5,7 % ve srovnání s rokem 2018. Nejvíce se na této produkci podílela Čína, jakožto největší světový producent oceli, jejíž výroba v roce 2019 dosáhla 996,3 milionu tun, což je o 8,3 % více než v roce 2018. Podíl Číny na světové produkci surové oceli tak vzrostl z 50,9 % v roce 2018 na 53,3 % v roce 2019.

Státy EU vyrobily v roce 2019 159,4 miliony tun surové oceli, což představuje pokles o 4,9 % ve srovnání s rokem 2018. Produkce surové oceli v Severní Americe byla v roce 2019 120 milionu tun, což je o 0,8 % méně než v roce 2018. Státy sdružené ve Společenství nezávislých států pak vyprodukovaly 100,4 milionu tun (pokles o 0,5 %). Blízký východ se na světové produkci v roce 2019 podílel 45,3 milionem tun surové oceli, což představuje nárůst o 19,2 % oproti roku 2018. Roční produkce surové oceli v Jižní Americe činila v roce 2019 41,2 milionu tun (snížení produkce o 8,4 % oproti roku 2018). Africké státy pak vykázaly v roce 2019 produkci ve výši 17 milionu tun, což je o 2,3 % méně než v roce 2018.
Oceánie se na světové produkci podílela objemem 6,1 milionu tun, což je o 2,9 % méně než v roce 2018.

Zdroj: worldsteel.org

 

Nejčerstvější aktuality:

Ceny oceli rostou ruku v ruce s cenami vstupních surovin a ostatních komodit

Ceny oceli rostou ruku v ruce s cenami vstupních surovin a ostatních komodit

Ceny oceli stoupají po celém světě a v Evropě jsou dnes dvakrát vyšší než před rokem. Hlavní příčinou je celosvětový růst cen vstupních surovin a komodit obecně. Ceny železné rudy a šrotu stoupají od poloviny loňského roku v reakci na hospodářské oživení a masivní podporu globální ekonomiky ze strany vlád. >>

Cena povolenky ohrožuje konkurenceschopnost českého průmyslu

Cena povolenky ohrožuje konkurenceschopnost českého průmyslu

Raketový růst ceny povolenky z 10 na 40 eur za tunu CO2 v posledních dvou letech představuje pro ocelářství velký problém, protože bezplatná alokace již dnes nepokrývá skutečné emise hutí, a firmy tudíž musí povolenky nakupovat. Situace se bude postupně zhoršovat s tím, že kritická bude druhá polovina 4. fáze EU ETS po roce 2025. Zásadnější propad ceny povolenky nečekáme, protože tomu nenasvědčují tržní fundamenty ani politická očekávání. Naopak, nadcházející revize EU ETS nejspíše přinese zpřísnění celého systému tak, aby lépe odrážel nové, silnější klimatické ambice EU. >>

Bez rovných podmínek na globálním trhu nemůže EU dekarbonizovat

Bez rovných podmínek na globálním trhu nemůže EU dekarbonizovat

Rozhovor s Danielem Urbanem, předsedou představenstva Ocelářské unie na téma dekarbonizace. >>