Globální produkce surové oceli za rok 2019 se oproti roku 2018 zvýšila o 3,4 %.

29. 1. 2020 | Novinky

Globální produkce surové oceli za rok 2019 dosáhla 1 869,9 milionu tun, což je o 3,4 % více než v roce 2018. Výroba surové oceli se však v roce 2019 snížila ve všech regionech s výjimkou Asie a Středního východu.

Asie vyprodukovala v roce 2019 1 341,6 milionu tun surové oceli, což představuje nárůst o 5,7 % ve srovnání s rokem 2018. Nejvíce se na této produkci podílela Čína, jakožto největší světový producent oceli, jejíž výroba v roce 2019 dosáhla 996,3 milionu tun, což je o 8,3 % více než v roce 2018. Podíl Číny na světové produkci surové oceli tak vzrostl z 50,9 % v roce 2018 na 53,3 % v roce 2019.

Státy EU vyrobily v roce 2019 159,4 miliony tun surové oceli, což představuje pokles o 4,9 % ve srovnání s rokem 2018. Produkce surové oceli v Severní Americe byla v roce 2019 120 milionu tun, což je o 0,8 % méně než v roce 2018. Státy sdružené ve Společenství nezávislých států pak vyprodukovaly 100,4 milionu tun (pokles o 0,5 %). Blízký východ se na světové produkci v roce 2019 podílel 45,3 milionem tun surové oceli, což představuje nárůst o 19,2 % oproti roku 2018. Roční produkce surové oceli v Jižní Americe činila v roce 2019 41,2 milionu tun (snížení produkce o 8,4 % oproti roku 2018). Africké státy pak vykázaly v roce 2019 produkci ve výši 17 milionu tun, což je o 2,3 % méně než v roce 2018.
Oceánie se na světové produkci podílela objemem 6,1 milionu tun, což je o 2,9 % méně než v roce 2018.

Zdroj: worldsteel.org

 

Novinky