26. – 27. června 2024

Zjistěte více o tom, jak se toto odvětví věnuje řešení problémů, které nás čekají, a zároveň aktivně hledá nová a vynalézavá řešení, která nám umožní vyrábět ocel udržitelněji a odpovědněji.