14. listopadu 2024

Má využití ocelových konstrukcí ve stavebnictví prostor? Je dostatečně využito jejich potenciálu? To vše byste se mohli dozvědět na 14. odborné konferenci KONSTRUKCE 2024, kterou pořádá vydavatelství KONSTRUKCE Media, s.r.o. ve spolupráci s Českou asociací ocelových konstrukcí. Konference bude rozdělena do dvou odborných bloků, a to: Mosty a Ocelové konstrukce v pozemním stavitelství.