25. – 26. dubna 2024

Sympozium MOSTY je každoroční setkání více jak 700 odborníků, kteří si vyměňují zkušenosti s výstavbou silničních a železničních mostů ve všech fázích přípravy a realizace. Jde o nejvýznamnější mostařskou akci v České republice, které se účastní projekční kanceláře, architekti, stavební a technologické firmy i klíčoví zástupci investorů a dalších hráčů celého dodavatelského řetězce.