Noví členové Ocelářské unie

23. 2. 2022 | Novinky

Noví členové Ocelářské unie - Aperam a Fakulta stavební ČVUT v Praze

Ocelářská unie má dva nové členy: společnost Aperam a Fakultu stavební Českého vysokého učení technického v Praze. Těšíme se na spolupráci!

Aperam
Aperam je předním světovým výrobcem nerezových a speciálních ocelí s roční výrobní kapacitou 2,5 milionu tun v roce 2016. Je jedničkou ve výrobě nerezové a speciální oceli v Jižní Americe a druhým největším výrobcem v Evropě. Produkty Aperamu mají vysokou přidanou hodnotou, včetně elektrických ocelí orientovaných na zrno (“GO”), neelektrických ocelí (“NGO”) a niklových slitin. Distribuční síť společnosti se skládá ze 14 středisek pro servis oceli, 8 transformačních zařízení a 20 prodejních kanceláří. Výrobky míří do 40 zemích světa, zákazníkům z oblasti kosmonautiky, automobilového průmyslu, stravování, stavebnictví, domácích spotřebičů a elektrotechniky, průmyslových procesů, zdravotnického a ropného a plynárenského průmyslu.

Fakulta stavební ČVUT v Praze
Fakulta stavební je největší z osmi fakult Českého vysokého učení technického v Praze. Poskytuje kvalitní vzdělání ve všech klíčových oblastech stavitelství – stavebním inženýrství, architektuře nebo geodézii. Nabízí široké spektrum studijních programů.

Novinky