Legislativa / Normy

Technické normy v ocelářském průmyslu

Technické normy v ocelářském průmyslu

Co znamená pojem Technická normalizace, co je jejím smyslem, proč potřebujeme technické normy a k čemu slouží a jaké jsou druhy norem podle rozsahu platnosti? >>

Tvorba evropských a mezinárodních norem

Tvorba evropských a mezinárodních norem

Co znamená pojem Technická normalizace, co je jejím smyslem, proč potřebujeme technické normy a k čemu slouží a jaké jsou druhy norem podle rozsahu platnosti? >>

Úvod do problematiky technické normalizace

Úvod do problematiky technické normalizace

Co znamená pojem Technická normalizace, co je jejím smyslem, proč potřebujeme technické normy a k čemu slouží a jaké jsou druhy norem podle rozsahu platnosti? >>