Dozorčí rada

 

Ing. Jan Czudek (předseda dozorčí rady)
Jan Czudek je od roku 2012 generálním ředitelem Třineckých železáren. Ve společnosti působí již od roku 1983, kdy sem po studiu oboru Telekomunikace na Vysokém učení technickém v Brně nastoupil jako asistent v oblasti energetiky. Dále zde zastával pozice projektanta automatizace výroby, ředitele dceřiné společnosti Inženýring Třinec, ředitele pro rozvoj systému řízení a investičního ředitele. Za rok 2009 získal prestižní titul nejlepšího českého manažera v odvětví „Výroba kovů a hutnických výrobků“.


Ing. Václav Habura (místopředseda)
Poradce představenstva společnosti Liberty Ostrava.


Prof. Ing. Jana Dobrovská, CSc.
Jana Dobrovská je děkankou fakulty materiálově-technologické na VŠB – Technické univerzitě v Ostravě. Dříve působila jako vedoucí katedry fyzikální chemie a teorie technologických pochodů a také jako výzkumná pracovnice v Regionálním materiálově technologickém výzkumném centru. Je autorkou nebo spoluautorkou více než 250 původních odborných prací, z toho 3 monografií. Více než 100 prací bylo publikováno ve sbornících zahraničních konferencí. V databázi Web of Science figuruje celkem 75 publikací.


Ing. Ivo Žižka
Ivo Žižka je od roku 2010 ředitelem pro personalistiku a vnější vztahy Třineckých železáren a zároveň členem představenstva společnosti. Ivo je absolventem Hutní fakulty VŠB v Ostravě a do Třineckých železáren nastoupil v roce 1983. Od té doby prošel řadou pracovních pozic a v roce 1997 se stal ředitelem třinecké slévárny.


Ing. Dmitrij Ščuka
Dmitrij Ščuka je generálním ředitelem a předsedou představenstva společnosti Vítkovice Steel. Má bohaté zkušenosti včetně sedmi let jako partner ve společnosti Deloitte či ze společnosti Evraz Holding, kde měl coby regionální ředitel na starosti region Evropy a Afriky. Dmitrij Ščuka studoval jaedrnou fyziku na Technické univerzitě v Moskvě.


Ing. Michal Pintér
Michal Pintér je ředitelem pro vládní a evropské záležitosti v US Steel Košice.


Ajay Aggarwal
Ajay Aggarwal je místopředseda představenstva Liberty Ostrava.