25. – 26. dubna 2024

38. ročník konference Oceláři proběhne ve dnech 25. – 26. dubna v Rožnově pod Radhoštěm. Konference se bude věnovat tématům z teorie a praxe výroby a zpracování oceli, konkrétně půjde o základy metalurgických procesů, technologie výroby oceli, problematiku zvyšování čistoty oceli, odlévání oceli do kokil a na zařízení plynulého odlévání či řešení technologických, ekonomických a ekologických problémů při výrobě oceli.