Oceláři demonstrovali za ocel: „Evropa potřebuje ocel, ocel potřebuje Evropu“

2. 10. 2020 | Novinky

Stovky zaměstnanců českých ocelářských firem se 1. října sešly v Dolní oblasti Vítkovic v Ostravě na demonstraci za obranu evropského ocelářského průmyslu. V Moravskoslezském kraji se jedná hlavně o Liberty Ostrava, Třinecké železárny a Vítkovice Steel. Dohromady zaměstnávají téměř dvacet tisíc lidí.

Ostravská demonstrace byla součástí Evropského akčního dne pro ocelářství, kdy se pod společným sloganem „Evropa potřebuje ocel, ocel potřebuje Evropu“ konaly akce v mnoha zemích. Původně plánovaná velká demonstrace v Bruselu se bohužel kvůli druhé vlně koronaviru nakonec nemohla uskutečnit.

Oceláři se dlouhodobě snaží upozorňovat na palčivé problémy, které je ohrožují. Jde zejména o globální nadkapacitu a dovoz oceli ze zemí mimo Evropskou unii, kde platí laxnější pravidla ochrany zaměstnanců a ochrany životního prostředí a vlády hutím pomáhají způsoby, které jsou v EU nedovolené. Evropské hutě musí dodržovat přísná ekologická a sociální pravidla a jejich schopnost konkurovat čínským, tureckým či ruským výrobcům klesá. České hutě musí navíc investovat miliardy korun do změny technologie výroby, aby zvládly plnit zpřísňující se environmentální požadavky EU. „Nechceme nic jiného než rovné podmínky, to znamená vykolíkovat hřiště a stanovit pravidla. Ne abychom se při závodě na 200 metrů dozvěděli, že máme běžet patnáctistovku,“ řekl personální ředitel a člen představenstva Třineckých železáren Ivo Žižka.

Oceláři vyzvali českou vládu k přijetí podpůrných opatření včetně toho, aby státní instituce ve veřejných zakázkách preferovaly českou ocel. Zároveň apelují na EU, aby zavedla efektivnější nástroje v boji proti dumpingu oceli, a aby prodloužila platnost ochranných opatření zavedených v roce 2018, jejichž platnost jinak vyprší příští rok v červnu. Pokud se tak nestane, bude to znamenat další ohrožení řady firem a desítek tisíc pracovních míst přímých, ale i v mnoha navazujících odvětvích.
Zástupci hutních firem jsou odhodláni v demonstracích pokračovat. Po skončení koronavirových omezení chtějí uspořádat velkou demonstraci v Bruselu. „Určitě nepolevíme, pokud uvidíme, že hrozí zánik pracovních míst,“ řekl Roman Ďurčo, předseda organizace OS Kovo ve společnosti Vítkovice Steel. Předseda základní organizace OS Kovo Liberty Česká republika Petr Slanina dodal, že pokud výroba oceli v Česku skončí, už se jí nikdy nepodaří obnovit.

Daniel Urban, statutární ředitel Ocelářské unie, v této souvislosti uvedl: „Dialog odborů a zástupců zaměstnavatelů s českou vládou probíhá, snažíme se hledat konkrétní nástroje podpory, a zároveň intenzivně pracujeme na evropské úrovni, aby měli evropští oceláři rovné konkurenční podmínky ve srovnání s výrobci ze třetích zemí, aby se v Evropě dále vyráběla ocel. Bohužel, téměř všichni v Bruselu se předhánějí v nastavování nesplnitelných enviromentálních cílů v touze ukázat světu, že EU je nejlepší, a zapomínají přitom na důležitost průmyslu pro evropskou ekonomiku.“

Novinky