Ocelářská unie se stala mediálním partnerem konference Oceláři

6. 3. 2024 | Novinky

Přijďte navštívit již 38. ročník konference Oceláři, která proběhne ve dnech 25. - 26. dubna 2024 v Rožnově pod Radhoštěm.

Rádi bychom vás pozvali na již 38. ročník konference Oceláři, která proběhne ve dnech 25. – 26. dubna 2024 v hotelu Energetic v Rožnově pod Radhoštěm. Ocelářská unie se ke konferenci připojila jako mediální parner. Konference se kromě hutních podniků budou účastnit i zástupci z řad dodavatelským firem a technických vysokých škol.

Konference se bude věnovat tématům z teorie a praxe výroby a zpracování oceli. Konkrétně se akce bude věnovat několika tematickým okruhům:

  •   teoretické základy metalurgických procesů
  •   technologie výroby oceli v primárních agregátech
  •   zpracování oceli na zařízeních sekundární metalurgie
  •   problematika zvyšování čistoty oceli
  •   fyzikální a numerické modelování metalurgických pochodů
  •   odlévání oceli do kokil a na zařízení plynulého odlévání
  •   žárovzdorné materiály a vyzdívky metalurgických agregátů
  •   řešení technologických, ekonomických a ekologických problémů při výrobě oceli
  •   European Green Deal, Green Steel, cirkulární ekonomika v metalurgii oceli
  •   možnosti zpracování druhotných surovin vznikajících při výrobě oceli
  •   průmysl 4.0

Podrobné informace naleznete přímo na oficiálních stránkách konference.

Informace o dalších připravovaných konferencích můžete nalézt přímo v našem kalendáři akcí.

Novinky