Technické normy v ocelářském průmyslu

Národní normotvorba

Stejně jako jiná odvětví má rovněž ocelářství v národní soustavě technické normy zařazeny do příslušných tříd:

Aktuálně tyto čtyři třídy zahrnují cca 2 500 platných technických norem.

Evropská normotvorba

Tvorbu evropských technických norem (EN) pro oblast hutnictví zajišťuje komise CEN/TC 459 a jejich 12 subkomisí.

CEN/TC 459 – ECISS – European Committee for Iron and Steel Standardization

 • CEN/TC 459/SC 1 – Stel circular economy
 • CEN/TC 459/SC 2 – Methods of chemical analysis for iron and steel
 • CEN/TC 459/SC 3 – Structural steels other than reinforcements
 • CEN/TC 459/SC 4 – Concrete reinforcing and prestressing steels
 • CEN/TC 459/SC 5 – Steels for heat treatment, alloy steels, free-cutting steels and stainless steels
 • CEN/TC 459/SC 6 – Wire rod and wire
 • CEN/TC 459/SC 7 – Steels for pressure purposes
 • CEN/TC 459/SC 8 – Steel sheet and strip for electrical applications
 • CEN/TC 459/SC 9 – Coated and uncoated flat products to be used for cold forming
 • CEN/TC 459/SC 10 – Steel tubes, and iron and steel fittings
 • CEN/TC 459/SC 11 – Steel castings and forgings
 • CEN/TC 459/SC 12 – General issues
Mezinárodní normotvorba

Tvorbu mezinárodních technických norem (ISO) pro oblast hutnictví zajišťuje především komise ISO/TC 17 – Iron and Steel a jejich 13 subkomisí, dále pak ISO/TC 5 a ISO/TC 25.

ISO TC/17 – Steel

 • ISO/TC 17/SC 1 – Methods of determination of chemical composition
 • ISO/TC 17/SC 3 – Steels for structural purposes
 • ISO/TC 17/SC 4 – Heat treatable and alloy steels
 • ISO/TC 17/SC 9 – Tinplate and blackplate
 • ISO/TC 17/SC 10 – Steel for pressure purposes
 • ISO/TC 17/SC 11 – Steel castings
 • ISO/TC 17/SC 12 – Continuous mill flat rolled products
 • ISO/TC 17/SC 15 – Railway rails, rails fasteners, wheels and wheelsets
 • ISO/TC 17/SC 16 – Steels for the reinforcement and prestressing of concrete
 • ISO/TC 17/SC 17 – Steel wire rod and wire products
 • ISO/TC 17/SC 19 – Technical delivery conditions for steel tubes for pressure purposes
 • ISO/TC 17/SC 20 – General technical delivery conditions, sampling, mechanical testing methods
 • ISO/TC 17/SC 21 – Environment related to climate change in the iron and steel industry

ISO/TC 5 – Ferrous metal pipes and metallic fittings

 • ISO/TC 5/SC 1 – Steel tubes

ISO/TC 25 – Cast irons and pig irons

 • ISO/TC 25 – Cast irons and pig irons

 

Přehled všech technických komisí CEN (Evropský výbor pro normalizaci) naleznete zde.

Přehled všech technických komisí ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) naleznete zde.

Novinky