O oceli

Ocel je součástí našeho každodenního života a patří mezi strategické suroviny státu. Obrana, strojírenství, stavebnictví, doprava, energetika, IT, zdravotnictví a další odvětví se bez oceli zkrátka neobejdou. A neobejdou se bez ní ani dnešní světové dekarbonizační snahy, kdy se ocel stává nepostradatelnou součástí mnoha nízkoemisních a bezemisních řešení. Dnes se vyrábí tisíce značek ocelí, z nichž každá se vyznačuje svým specifickým složením, vlastnostmi a možným způsobem použití. Ocel je možné ze 100 % recyklovat bez ztráty kvality, což z ní tvoří unikát mezi materiály z hlediska směřování k udržitelné a cirkulární ekonomice.

Ocelové výrobky našich členů

Ocelové výrobky našich členů

Pokusili jsme se přehledně rozdělit základní výrobní portfolia našich členských podniků. Více informací k jednotlivým kategoriím naleznete v přiložených produktových kartách. PÁSY A PLECHY / PLOCHÉ VÝROBKY Pásy široké Plechy Pásy široké podélně dělené Plechy se...

Jak se vyrábí a zpracovává ocel

Jak se vyrábí a zpracovává ocel

Surové železo Na samém začátku výroby oceli je surové železo, které se vyrábí ve vysoké peci z železné rudy za pomoci koksu, vápence a dalších přísad. Ze surového železa se v ocelárně vyrábí ocel, kterou se pak zpracuje do polotovarů a pak do koncových výrobků. Pro...

Proměny tisícileté technologie výroby železa

Proměny tisícileté technologie výroby železa

Lidem trvalo tisíce let, než se naučili vyrábět železo.  Již šest tisíc let před naším letopočtem sice lidé objevili způsob, jak z rudy vyrábět měď, ale do počátku výroby železa jim tehdy zbývalo ještě více než tři tisíce let. Neznamená to ale, že by lidé v té době...