Podpořili jsme Antverpskou deklaraci požadující vytvoření Evropské průmyslové dohody

26. 3. 2024 | Novinky

Ocelářská unie minulý týden podpořila tzv. Antverpskou deklaraci, která vyzývá vlády členských států EU, nadcházející Evropskou komisi a Evropský parlament k uzavření tzv. Evropské průmyslové dohody.

Ocelářská unie minulý týden podpořila tzv. Antverpskou deklaraci, která vyzývá vlády členských států EU, nadcházející Evropskou komisi a Evropský parlament k uzavření tzv. Evropské průmyslové dohody. Ta by měla mít stejnou váhu jako Zelená dohoda pro Evropu. Deklarace vyzdvihuje důležitost setrvání průmyslu v EU a v tomto smyslu zdůrazňuje potřebu udržení jeho konkurenceschopnosti a posílení investic. Doposud iniciativu podpořilo takřka 900 evropských asociací, firem a institucí přímo i nepřímo působících ve 20 různých evropských odvětvích. Další podpisy přibývají.

Pokud má být EU strategicky autonomní, odolná a konkurenceschopná, potřebuje průmysl, který je již dnes nejen zdrojem nezbytných inovačních řešení, ale vytváří důležité hodnoty i díky své každodenní produkci. V současnosti však evropská průmyslová odvětví (zejména ta energeticky náročná) čelí extrémně těžké zkoušce, kdy se po nich na jedné straně požaduje rychlá transformace pod taktovkou Zelené dohody pro Evropu, a na straně druhé prochází asi nejtěžším obdobím (největší hospodářský pokles za posledních deset let, pokles poptávky, růst výrobních nákladů, přesun investic mimo EU, atd.). Je tedy třeba zajistit podmínky, které při těchto výzvách vytvoří pro průmysl adekvátní ochranné a investiční prostředí, a udrží ho tak v EU. Záruku k tomu by měla dle poskytnout nová Evropská průmyslová dohoda (European Industrial Deal), jež by měla být vytvořena a postavena po boku Zelené dohody a vhodně ji doplňovat tak, aby byla zelená transformace úspěšná při zajištění konkurenceschopnosti a prosperity evropského průmyslu.

Deklarace zmiňuje deset základních podmínek a požadavků:

1) Zařadit Evropskou průmyslovou dohodu do Strategické agendy EU pro období 2024-2029 – volání po jasném akčním plánu pro konkurenceschopnost průmyslu jakožto strategické prioritě EU, včetně revize návrhů, které jdou proti těmto hodnotám;

2) Zajistit robustní veřejné financování (i v rámci Clean Tech Deployment Fund) – pro energeticky náročná odvětví, včetně zjednodušeného rámce státní pomoci;

3) Učinit z Evropy světově konkurenceschopného poskytovatele energie – opatření na zajištění cenové konkurenceschopnosti čisté energie a rozvoje přeshraniční infrastruktury – elektřina, vodík a další nízkoemisní média; vytvoření Energetické strategie EU;

4) Zajistit infrastrukturní potřeby – energie, technologie CCU/S, recyklace, odstranění povolovacích bariér, zajištění kvalitních pracovníků atd.;

5) Zvýšit surovinovou bezpečnost EU – navýšení domácí těžby, udržitelného zpracování a recyklačních kapacit; vznik cirkulární uhlíkové strategie; zaměření se na politické nástroje proti neférové soutěži k zajištění konkurenceschopnosti průmyslu v EU;

6) Posílit poptávku po nízkoemisních a cirkulárních produktech – mimo jiné v rámci zadávání veřejných zakázek;

7) Prosazovat, posílit, oživit a zefektivnit jednotný evropský trh – včetně minimalizace roztříštěnosti způsobené rozdílným prováděním evropských právních předpisů;

8) Zefektivnit evropský inovační rámec – podpora vědy, technologických inovací, posílení politiky spolupráce, digitalizace, zaměření se na demonstrační projekty;

9) Změnit přístup při tvorbě legislativy – zajistit konec preskriptivní a detailní implementační regulace v návaznosti na cíle Zelené dohody, odstranit zbytečné požadavky na reporting a reflektovat reálný stavu průmyslu;

10) Vytvořit potřebné struktury pro dosažení výsledků – zřídit v rámci Komise pozici vice-prezidenta pro zajišťování a dodržování Průmyslové dohody.

Více o deklaraci, kterou podpořil např. i Svaz průmyslu a dopravy ČR či evropská ocelářská asociace Eurofer, naleznete zde.

Novinky