Seminář posuzování dopadů životního cyklu ocelového výrobku a jeho využití v praxi

8. 1. 2023 | Novinky

Seminář posuzování dopadů životního cyklu ocelového výrobku a jeho využití v praxi se koná 17. ledna od 11:00 hod. na Fakultě stavební ČVUT v Praze, v posluchárně A 229

Ocelářská unie ve spolupráci s ČVUT Praha připravila na míru šitý workshop k problematice stále častěji diskutované environmentální udržitelnosti výroby a produktů. Cílem semináře je nabídnout informace o základních pojmech jako jsou životní cyklus výrobku, uhlíková stopa organizace, metody hodnocení dopadů produktu na životní prostředí, a možnostech deklarace environmentální udržitelnosti vůči široké veřejnosti, státní správě a zákazníkům. Pro zaměstnance členských firem OU je účast na semináři zdarma.

Seminář se koná 17. ledna od 11:00 hod. na Fakultě stavební ČVUT v Praze, posluchárna A 229

Novinky