Státní podpora ocelářských firem narušuje hospodářskou soutěž v EU

21. 11. 2023 | Dekarbonizace, Novinky

Evropská Komise v posledním roce schválila státní podporu některým vybraným transformačním projektům ocelářských firem v EU.

Evropská Komise v posledním roce schválila státní podporu některým vybraným transformačním projektům ocelářských firem v EU. Francie poskytne 850 mil. eur na investice ve francouzském městě Dunkirk, kde provozuje huť skupina ArcelorMittal. Dotace je určena na částečnou dekarbonizaci výrobních procesů včetně výstavby zařízení na přímou redukci železné rudy a instalace dvou elektrických obloukových pecí. Podle Komise investice přispěje k dosažení cílů vodíkové strategie EU, evropské Zelené dohody a zároveň pomůže ukončit závislost na ruských fosilních palivech.

Ještě výraznější státní podpory se dočká německá skupina ThyssenKrupp pro huť v Duisburgu. Federální vláda a spolková země společně poskytnou grant v objemu 550 mil. eur a další podmíněnou dotaci až do výše 1,45 mld eur. Grant podpoří výstavbu a instalaci zařízení na přímou redukci železné rudy a dvou elektrických pecí, které nahradí stávající vysokou pec. Nová zařízení s kapacitou 2,3 mil. tun surové oceli za rok mají zahájit provoz v roce 2026. Německá vláda podpoří i transformaci společnosti Salzgitter (1 mld. eur) a hutě skupiny ArcelorMittal v Hamburku (55 mil. eur).

Komise schválila i podporu pro závody skupiny ArcelorMittal v Belgii a Španělsku (280 mil. eur, respektive 460 mil. eur). Podpora míří na instalaci nových elektrických obloukových pecí.

Komise kývla také na dotaci ve výši 300 mil. eur pro U.S. Steel Košice, i když v tomto případě se jedná o prostředky z Plánu obnovy EU. Společnost zároveň usiluje o přidělení dalších prostředků (zhruba 300 mil. eur) z Modernizačního fondu.

Komise všechny zmíněné projekty obhajuje s tím, že státní podpora bude mít pozitivní dopad převažující nad případným narušením hospodářské soutěže. Pohled z ostatních členských států a firem může být ale o dost jiný.

Obrázek k článku: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/

Novinky