Výrobě oceli v ČR se v roce 2021 dařilo

7. 6. 2022 | Novinky

Ocelářský sektor v ČR se v roce 2021 vzpamatovával z krize předešlého roku, který byl významně poznamenán pandemií koronaviru. Výroba ocelových výrobků rostla prakticky ve všech kategoriích výrobků, a to zejména díky dramatickému oživení poptávky.

Produkce surové oceli meziročně stoupla o 8,7 % na 4,7 mil. tun, což je více než v předkrizovém roce 2019. Nejvíce pak rostla produkce surového železa, a to o 9,5 % (3,8 mil. tun). Růst byl zaznamenán i u dlouhých a plochých výrobků, a to na 3,1 (+6,8 %) respektive 1,1 mil. tun (+2,4 %). ČR tak opět potvrzuje pozici bašty dlouhých výrobků. Nejmenší nárůst o 2 % byl v loňském roce zaznamenán v tradičně silném sektoru trubek. Celkově tak bylo vyrobeno 405 tis. tun trubek.

Zvýšenou poptávku po ocelových výrobcích rovněž potvrzují data o vývozu a dovozu ocelových výrobků. Zejména dovoz strmě vzrostl, a to především v prvním pololetí loňského roku, kdy poptávka rostla nejstrměji. Celkový dovoz tak dosáhl historického maxima: 8,3 mil. tun oceli v celkové hodnotě 182,3 mld. korun. Citelně rostl i vývoz, jehož celkový objem dosáhl 4,9 mil. tun při celkové hodnotě 122,6 mld. korun. Klíčovým trhem pro českou ocel zůstávají členské země EU, zejména však naši sousedé Polsko, Německo a Slovensko.

 

Novinky