Zjevná spotřeba oceli v Česku byla ve 3. čtvrtletí nejnižší za deset let

8. 12. 2023 | Novinky

Ocelářská unie zveřejnila data o výrobě a obchodu s ocelí v ČR za 3. čtvrtletí roku 2023.

Ocelářská unie zveřejnila data o výrobě a obchodu s ocelí v ČR za 3. čtvrtletí roku 2023. I nadále bohužel pokračuje výrazný pokles celého ocelářského odvětví, které pozorujeme již od poloviny loňského roku. Zjevná spotřeba oceli v ČR za 3. čtvrtletí letošního roku dosáhla 1,37 mil. tun, což je nejnižší hodnota za posledních 10 let.

Problémy českého, ale i evropského ocelářství jsou ale dlouhodobé. Za první tři čtvrtletí letošního roku klesla zjevná spotřeba oceli v Česku meziročně takřka o 700 tis. tun, na 4,4 mil. tun. Za prvních 9 měsíců roku také výrazně klesla výroba surové oceli, kdy došlo ke snížení výroby o 21 % z 3,35 mil. tun v loňském roce na 2,64 mil. tun v roce letošním.

Snížený objem výroby byl ale ve 3. čtvrtletí roku zaznamenán u všech základních produktových kategorií. Zdaleka nejvíce klesla výroba dlouhých výrobků, a to meziročně o více než čtvrtinu. O něco méně klesaly ploché výrobků (-3 %) a trubky (-9,5 %). Příčinou je do velké míry pokračující krize ve stavebnictví, a to nejen v ČR, ale i v okolních zemích, zejména pak v Německu a obecně i celkově nedobrá situace průmyslu. „Situace není normální už pár let, a tak je velmi těžké predikovat, co bude dál. Stavebnictví u nás není v pořádku, situace v Německu není v pořádku. Nečekám rychlý obrat k lepšímu, spíše až někdy v polovině příštího roku,“ shrnuje Daniel Urban, předseda představenstva Ocelářské unie. Dříve než po Novém roce podle něj určitě žádná změna nenastane. „Teď už začíná útlum, Vánoce, spousta firem bude mít nějakou odstávku nebo dělat údržbu. Takže skutečně asi musíme počkat na leden, jak se to vyvine,“ upřesňuje.

V důsledku snižující se výroby meziročně poklesl i objem vyváženého zboží z ČR. Ve 3. čtvrtletí bylo vyvezeno 842 tis. tun výrobků z oceli, což je nejnižší hodnota od krize v roce 2009. Naopak objem dovozu do ČR mírně vzrostl. Zatímco ve 3. čtvrtletí loňského roku dosáhl 1,49 mil. tun, za stejné období letošního roku to bylo 1,52 mil. tun.

Čtvrtletní zjevná spotřeba
Čtvrtletní vývoz a dovoz
Čtvrtletní objem výroby
Objem výroby v prvním pololetí

Novinky