Fit for 55: průmyslová revoluce

Fit for 55: průmyslová revoluce

Zpět na přehled novinek Fit for 55: průmyslová revoluce V červenci 2021 Evropská komise zveřejnila balík legislativních návrhů, které mají do roku 2030 dovést EU ke splnění nového cíle snížit  emise skleníkových plynů o 55 % oproti roku 1990. Dosavadním cílem...