Kalendář akcí

 

26. 11. 2019: 29. Emission Trading

S příspěvkem za OU vystoupí Filip Hájek. Více o konferenci zde

_______________________________________________________________________________________________________________

7. – 11. 10. 2019: 61. Mezinárodní Strojírenský Veletrh v Brně

Hlavním tématem MSV je Průmysl 4.0 a digitální továrna, tedy digitalizace výroby, jeden z hlavních směrů inovačního procesu. Zvýrazněným tématem veletrhu ENVITECH je Cirkulární ekonomika – nakládání s materiálními zdroji. Jde o trend, který je jednou z prioritních oblastí udržitelného rozvoje a adaptace průmyslu a obchodu se bude ubírat právě tímto směrem. Více zde.

_____________________________________________________________________________________________________________

2. – 4. 10. 2019: Konference žárového zinkování

25. konference žárového zinkování se bude letos konat v Českých Budějovicích. Více informací zde.

_____________________________________________________________________________________________________________

25. – 26. 9. 2019: Future Steel Forum

Konference pořádaná v Budapešti. Více informací naleznete zde.

_____________________________________________________________________________________________________________

16. – 17. 9. 2019: Seminář evropské normy v technické praxi 

Seminář je určen pro pracovníky technické přípravy výroby, pro obchodní úseky i pro učitele na odborných školách. Jeho cílem je seznámení s ocelářstvím v ČR a EU, s vlastnostmi konstrukční materiálů, s výrobou v nanotechnologií pro průmysl, činností servisu TN ve TŽ a poznatky v žárovém zinkování součástí ponorem. Setkání proběhne ve Znojmě. Více zde.

_______________________________________________________________________________________________________________

26. 06. 2019: European Steel Day

Evropský den oceli se letos zaměří například na oblast životního prostředí a obchodní politiku. Co hodlají politici a představitelé podniků dělat v nadcházejících letech, aby byl přechodu na čistší cirkulární hospodářství EU úspěšný? Více zde.

_______________________________________________________________________________________________________________

24. – 28. 06. 2019: „METEC & 4th ESTAD“ (European Steel Technology and Application Days)

Akce se koná v německém Düsseldorfu. Více informací zde

_______________________________________________________________________________________________________________

19. 06. 2019: Setkání Ocelářské unie

Společně se ohlédneme za rokem 2018 a podělíme se o zajímavá čísla z oblasti výroby i obchodu s ocelí;
představíme inovativní projekty, produkty a technologie z řady českých firem; a nakonec nabídneme unikátní
možnost poznat společnost Liberty Steel a její ambiciózní plány do budoucna. Více zde.

_______________________________________________________________________________________________________________

17. – 21. 06. 2019: „ICASP-5 a CSSCR-5n konference

Konference, která proběhne v rakouském Salzburgu. Více informací zde.

_______________________________________________________________________________________________________________

29. – 31. 05. 2019: ENVIRO 2019

Konference se koná ve slovenských Trenčianských Teplicích. Hlavním cílem konference je výměna praktických i legislativních zkušeností obou zemí na poli odpadového hospodářství, ochrany ovzduší, klimatu, problematiky EIA a integrované prevence nebo BREF/BAT technologií.Více zde.

_______________________________________________________________________________________________________________

28. – 29. 05. 2019: XXI. KONFERENCE OCELOVÉ KONSTRUKCE 2019

Konference je pořádána ve spolupráci s VŠB-TU Ostrava a VUT v Brně, pod záštitou děkana Strojní fakulty VŠB – TU Ostrava prof. Ing. Iva Hlavatého, Ph.D. s fakultativní exkurzí na MOST OSKAR. Více informaci zde.

_______________________________________________________________________________________________________________

15. – 16. 05. 2019: Stainless – Mezinárodní veletrh korozivzdorných ocelí

Mezinárodní veletrh korozivzdorných ocelí Stainless se na brněnském výstavišti koná od roku 2009. Více informací zde
_____________________________________________________________________________________________________________
 
1. – 5. 04. 2019: Eurosteelmaster