Voláme po konkrétních opatřeních na podporu globální konkurenceschopnosti EU

12. 3. 2019 | Novinky

Společná výzva 136 evropských a 396 národních asociací hlavám států a vlád, aby se zavázali udělat průmysl prioritou politické agendy EU pro období 2019–2024.

Ocelářská unie se připojila k společné výzvě 136 evropských a 396 národních asociací hlavám států a vlád, aby se zavázali udělat průmysl prioritou politické agendy EU pro období 2019–2024.

Evropská unie nyní potřebuje ambiciózní průmyslovou strategie, která jí pomůže konkurovat ostatním globálním trhům, zejména Číně, Indii a Spojeným státům, které již průmysl postavily na přední místa své politické agendy.

Organizace, které zastupují veškerá průmyslová odvětví EU, apelují na hlavy států a vlád, aby se zavázali ke konkrétním opatřením jako například ustanovení stálého místopředsedy pro průmysl, vypracování dlouhodobé, ambiciózní průmyslové strategie, jejíž součástí budou jasné indikátory a nástroje správy, každoroční vyhodnocování pokroků dosažených při zavádění dotčené evropské průmyslové strategie aj.

Více na: https://www.industry4europe.eu/publications/a-new-joint-call-to-all-heads-of-state-and-government/

Novinky