Ocel jako recyklovatelný materiál

Ocel jako recyklovatelný materiál

Zpět na přehled novinek Ocel je unikátní materiál. Lze ji stoprocentně a znovu a znovu recyklovat, aniž by ztratila své vlastnosti. Ocel je tudíž nejvíce recyklovaný materiál na světě. Míra její recyklace celosvětově dosahuje 86 procent. Zhruba polovina oceli vyrobená...
Nadměrné ocelářské kapacity ve světě

Nadměrné ocelářské kapacity ve světě

Zpět na přehled novinek Nedává smysl, aby byl ocelový polotovar levnější než z rudy vyrobená surová ocel. Přesto tato situace nastala. V letech 2015 a 2016 se vyhrotila světová ocelářská krize způsobená obrovským nadbytkem výrobních kapacit. Především čínské...
Jak se stanovují emisní limity pro výrobce oceli

Jak se stanovují emisní limity pro výrobce oceli

Zpět na přehled novinek Na ocelářství se jako na jeden ze zdrojů znečištění životního prostředí vztahuje evropská směrnice o průmyslových emisích. Podle článku 15 této směrnice nesmí mezní hodnoty emisí škodlivých látek – k nimž patří oxidy dusíku, oxidy síry a...