Uzavíráme kruh

Oběhové hospodářství oceli sedí

Oběhové hospodářství oceli sedí

Žádný jiný materiál se v Evropě nerecykluje v takové míře jako ocel. Přes 90 procent vysloužilé oceli se vrací do oceláren, aby se přeměnila na nové výrobky. Obrovskou výhodou oceli je, že se dá recyklovat neomezeně, aniž by přitom ztrácela kvalitu. Mnohé o recyklaci oceli se dozvíte v rozhovoru se statutárním ředitelem Ocelářské unie Danielem Urbanem. >>

Ocel je pilířem cirkulární ekonomiky

Ocel je pilířem cirkulární ekonomiky

Výroba železa a oceli je prostě díky rozsáhlému využívání vznikajících vedlejších produktů téměř bezodpadové hospodářství. Ze všech vstupních surovin se jich téměř dvě třetiny přemění na ocel. Třetinu tvoří právě vedlejší produkty, které slouží dál ve stavebnictví, energetice, chemickém a farmaceutickém průmyslu. >>